ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ ชุมชนประมงแม่น้ำโขง (EAFM) ปี 2565 โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานมอบทุ่นเพื่อนำไปติดตั้งแสดงแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในชุมชน บริเวณหลังวัดศรีสะอาด บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พร้อมกับมอบนโยบายและให้คำแนะนำเรื่องการจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วม ในงานได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในลำน้ำก่ำ ชมสาธิตการเพาะพันธุ์ปลากาดำด้วยระบบเพาะฟักเคลื่อนที่อีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

     1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร    if-sakhon@hotmail.com   042711447   042716220