ข่าวกิจกรรม วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรมประมงและผู้บริหารกรมประมง เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดสกลนคร และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในหนองหาร โดยมีนายวรพงษ์ สาระรัตน์ ประมงจังหวัดสกลนคร       นายธนวัฒน์ ชัชวาลธาตรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร นายเฉลิมชัย ดวงมณี หัวหน้าหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองหาร และนายกฤษณะ อัครพัฒน์ หัวหน้าป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานโดยเน้นการบูรณาการของหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ภายใต้ FC และการร่วมบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้ให้กำลังใจและขอบคุณบุคลากรที่ได้ทุ่มเทในการทำงาน โดยมุ่งให้เกิดบรรลุผลสำเร็จและการแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผลเป็นรูปธรรรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

     1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร    if-sakhon@hotmail.com   042711447   042716220