ข่าวกิจกรรม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

ข่าวกิจกรรม 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-16  |   ข่าววันที่: 2021-03-10 |  อ่าน: 95 ครั้ง
 

วันที่ 9-10 มีนาคม 2564 นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นางมณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืด นางสาววิรงรอง ทิมดี ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงเชิงพื้นที่
นายวรพงษ์ สาระรัตน์ ประมงจังหวัดสกลนคร นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
นายธนวัฒน์ ชัชวาลธาตรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร นางสุวิมล สี่หิรัญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะ
ทรัพยากรประมงและนิเวศน้ำจืด นายกฤษณะ อัครพัฒน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำน (สกลนคร)
นายสดึง คำมุงคุณ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประง และนายเฉลิมชัย ดวงมณี หัวหน้าหน่วยขุดลอกและบูรณะหนองหาร
ร่วมหารือจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการประมงในหนองหาร จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

     1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร