ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้้าเพื่อการส่งออก (ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19)

 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้้าเพื่อการส่งออก (ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19) 

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้้าเพื่อการส่งออก (ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19)

 เผยเเพร่: 2020-04-15  |   ข่าววันที่: 2020-04-15 |  อ่าน: 283 ครั้ง
 


 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

 50 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900