ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฟาร์ม สอ.3 และ สอ.4

 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฟาร์ม สอ.3 และ สอ.4 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฟาร์ม สอ.3 และ สอ.4

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |   ข่าววันที่: 2020-03-27 |  อ่าน: 154 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งานวิจัย.. (489)  กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบและรับรองฟาร์มสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก.. (343) เอกสารเผยแพร่.. (321) ห้องสมุดงานวิจัย.. (289) กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง.. (246) ยุทธศาสตร์/แผนงานที่เกี่ยวข้อง.. (240) โครงสร้างองค์กร.. (203) บทความน่ารู้.. (197) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (193) ยาและเคมีภัณฑ์ที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (175) ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ.. (172) กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (169) ด้านสุขภาพสัตว์น้ำ.. (167) สถิติที่น่าสนใจ.. (157) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฟาร์ม สอ.3 และ สอ.4.. (154) ตรวจสอบ สอ.3.. (145) ข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้าในการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิต.. (144) ทำเนียบผู้บริหาร.. (140) แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (139) แบบฟอร์มต่าง ๆ.. (138)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

     50 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900