ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฟาร์ม สอ.3 และ สอ.4

 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฟาร์ม สอ.3 และ สอ.4 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฟาร์ม สอ.3 และ สอ.4

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |   ข่าววันที่: 2020-03-27 |  อ่าน: 1,325 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งานวิจัย.. (2,264)  เอกสารเผยแพร่.. (1,845) กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง.. (1,818) ห้องสมุดงานวิจัย.. (1,751) ยุทธศาสตร์/แผนงานที่เกี่ยวข้อง.. (1,656) อำนาจและหน้าที่ .. (1,611) บทความน่ารู้.. (1,595) โครงสร้างองค์กร.. (1,577) ประวัติ.. (1,508) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,492) สถิติที่น่าสนใจ.. (1,461) ยุทธศาสตร์กรมประมง.. (1,456) แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (1,450) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,432) รายงานประจำปี.. (1,416) ยุทธศาสตร์งานวิจัย.. (1,411) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฟาร์ม สอ.3 และ สอ.4.. (1,325) ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ.. (1,014) ด้านสุขภาพสัตว์น้ำ.. (864) ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการวิจัยของกรมประมง.. (851)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

     50 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900