ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฟาร์ม สอ.3 และ สอ.4

 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ


ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฟาร์ม สอ.3 และ สอ.4  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์แบบหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำสำหรับการส่งออกสัตว์น้ำไปยังกลุ่มประเ...  1,804   บทความเผยแพร่ ปี 2565   365  ประกาศกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม...  365  ประกาศกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะคร...  319  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  319  มาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ...  301  ประกาศกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ เรื่อง การออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื...  268  เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงบรรยาย “โรคและการจำแนกชนิดปรสิต ในสัตว์น้ำ” ผ่านระบบออ...  204  ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดสุขภาพสัตว์น้ำสำหรับการส่งออกกุ้งขาวจากประเทศไทยไปยังสาธารณ...  194  เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชก...  188


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

     50 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    aahrdd.technical@gmail.com   02 579 4122   02 561 3993   แฟนเพจ