ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล


ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้สำหรับการสกัด DNA/RNA, ใช้ในกระบวนการผสมสาร Mastermix สำหรับการตรวจเชื้อด้วยเทคนิค PCR ประจำปี 2560 http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20161208101416_file.pdf

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล

     หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล    satuncenter@gmail.com   06 2056 1999