ประชุมหน่วยงานกรมประมงในกลุ่มจังหวัดเขต 13 ประจำปีงประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 

 หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี

ประชุมหน่วยงานกรมประมงในกลุ่มจังหวัดเขต 13 ประจำปีงประมาณ 2561 ครั้งที่ 1  

ข่าวกิจกรรม


            ประชุมหน่วยงานกรมประมงในกลุ่มจังหวัดเขต 13 ประจำปีงประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 

 

นายธรรมฤทธิ์  วนิชเรืองชัย หัวหน้าหน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์  แก้วสุข  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหน่วยงานกรมประมงในกลุ่มจังหวัดเขต 13 ประจำปีงประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!