ศูนย์รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ Helpdesk พร้อมให้บริการ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง 

 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล


ศูนย์รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ Helpdesk พร้อมให้บริการ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง  

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561   ศูนย์รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ Helpdesk เปิดพร้อมให้บริการ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง 
ซึ่งระบบHelpdesk นั้นจะเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ ดังต่อไปนี้ E-License,e2-License,Fishing Info,Seabook,Seabook2,VMS,ThaiFlagged Catch Certification System

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่รับให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ  
ซึ่งสามารถติดต่อได้ทางช่องทางหลักที่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-104-9444 
e-mail : helpdesk@dofservicedesk.in.th
และ Line@ : @dofhelpdesk ซึ่งใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

     บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900      1@2.com   0-2562-0600 ต่อ 5107   แฟนเพจ