ข่าวประชาสัมพันธ์ไอทีกรมปประมง

 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล


ข่าวประชาสัมพันธ์ไอทีกรมปประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ได้มีการจัดอบรม “การใช้งานระบบเงินทุนหมุนเวียน” ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง กรมประมง ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้และความเข้าใจในการใช้งานระบบฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ ด้วย โดยระบบฯ จะเปิดการใช้งานในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

     บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900      1@2.com   0-2562-0600 ต่อ 5107   แฟนเพจ