การจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus Kaspersky)

 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

การจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus Kaspersky) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-09  |   ข่าววันที่: 2018-04-09 |  อ่าน: 501 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561เวลา 09:00-12:00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล
ได้จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus Kaspersky) ของกรมประมง
โดยมีรายละเอียดหัวข้อเรื่องการอบรม ดังนี้
1. ภัยคุกคามทางเว็บไซต์ในปัจจุบัน ความทันสมัยของไวรัส
2. ความสำคัญและการตระหนักถึงการป้องกันข้อมูลจากภัยคุกคาม
3. ประสิทธิ์ภาพและการใช้งานโปรแกรม Kaspersky ด้วยตัว user เอง 
โดยมีเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 25 คน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • Digital literacy คืออะไร.. (5,418)  ระบบสารสนเทศเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชาชน (Linkage Center) คืออะไร??.. (3,225) National E-Payment หรือระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ.. (2,373) กระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวนโยบายความปลอดภัย การตรวจสอบป้องกันไวรัสและซอฟแวร์ที่ไม่ประสงค์ดี.. (1,367) ศูนย์รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ Helpdesk พร้อมให้บริการ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง .. (1,322) ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง (DOC).. (1,026) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเรือ.. (988) การดำเนินงานติดตั้งAntivus(Kaspersky) ให้กับผู้ใช้งาน .. (924) ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2017.. (833) ระบบฐานข้อมูลรายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1)และ ข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง(ทบ.2).. (784)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

     บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900