การจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus Kaspersky)

 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล


การจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus Kaspersky) 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561เวลา 09:00-12:00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล
ได้จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus Kaspersky) ของกรมประมง
โดยมีรายละเอียดหัวข้อเรื่องการอบรม ดังนี้
1. ภัยคุกคามทางเว็บไซต์ในปัจจุบัน ความทันสมัยของไวรัส
2. ความสำคัญและการตระหนักถึงการป้องกันข้อมูลจากภัยคุกคาม
3. ประสิทธิ์ภาพและการใช้งานโปรแกรม Kaspersky ด้วยตัว user เอง 
โดยมีเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 25 คน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

     บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900      1@2.com   0-2562-0600 ต่อ 5107   แฟนเพจ