Digital literacy คืออะไร

 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

Digital literacy คืออะไร 

สาระน่ารู้/ความรู้ด้านICT

 เผยเเพร่: 2018-04-05  |   ข่าววันที่: 2018-04-05 |  อ่าน: 5,417 ครั้ง
 

Digital literacy คืออะไร

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

     ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ

 • การใช้ (Use)
 • เข้าใจ (Understand)
 • การสร้าง (create)
 • เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Digital literacy คืออะไร

  ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

       ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ

 • การใช้ (Use)
 • เข้าใจ (Understand)
 • การสร้าง (create)
 • เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

 

ที่มาจาก: http://www.ocsc.go.th/DLProject/mean-dlp

 

 Tags

 •  Hits 10 อันดับ
 • Digital literacy คืออะไร.. (5,417)  ระบบสารสนเทศเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชาชน (Linkage Center) คืออะไร??.. (3,225) National E-Payment หรือระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ.. (2,371) กระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวนโยบายความปลอดภัย การตรวจสอบป้องกันไวรัสและซอฟแวร์ที่ไม่ประสงค์ดี.. (1,367) ศูนย์รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ Helpdesk พร้อมให้บริการ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง .. (1,322) ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง (DOC).. (1,026) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเรือ.. (988) การดำเนินงานติดตั้งAntivus(Kaspersky) ให้กับผู้ใช้งาน .. (924) ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2017.. (833) ระบบฐานข้อมูลรายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1)และ ข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง(ทบ.2).. (784)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

   บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900