การจัดอบรมด้านเทคนิคสำหรับระบบ helpdesk

 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล


การจัดอบรมด้านเทคนิคสำหรับระบบ helpdesk 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 3-4 เมษายน 2561   บริษัท บูล ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด  ได้จัดฝึกอบรมด้านเทคนิคสำหรับระบบ Helpdesk

โดยวิทยากรได้สอนการใช้งานโปรแกรม Service Desk plus ซึ่งนำมาใช้สำหรับบริหารจัดการ (ITSM) ปัญหาการใช้งานโดยรับแจ้งปัญหาผ่านช่องทาง helpdesk ของทุกระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง IUUโดยครอบคลุมการรับแจ้ง บันทึก ส่งต่อ แจ้งเตือน แก้ไข ติดตาม และจัดทำรายงาน  จำนวน 2 รุ่น 

โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเจ้าหน้าที่ กรมประมง เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้

จำนวนรุ่นละ 10 คน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

     บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900      1@2.com   0-2562-0600 ต่อ 5107   แฟนเพจ