ประชุมเปิดโครงการจ้างจัดทำระบบ Helpdesk

 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล


ประชุมเปิดโครงการจ้างจัดทำระบบ Helpdesk 

ข่าวกิจกรรม


เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล
พร้อมด้วยหน่วยงานตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กองบริหารจัดการเรือประมง VMS กองบริหารจัดการและกำหนดมาตรการ
และกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง เข้าร่วมการประชุม เปิดโครงการ(Kick-Off) ระบบ Helpdesk โดย บริษัทบูล ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด ได้มีการลงนามให้บริการในโครงการจ้างจัดทำระบบ Helpdesk การประชุมมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้ การแนะนำโครงการ ขอบเขตของการดำเนินงาน ผังการดำเนินงานของโครงการและข้อมูลด้าน Infrastructure และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการกับเจ้าหน้าที่ฯ ผู้ใช้งานรับ และคณะกรรมการตรวจรับ ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเสือตอ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

     บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900      1@2.com   0-2562-0600 ต่อ 5107   แฟนเพจ