ประชุมเปิดโครงการจ้างจัดทำระบบ Helpdesk

 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

ประชุมเปิดโครงการจ้างจัดทำระบบ Helpdesk 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-21  |   ข่าววันที่: 2018-02-21 |  อ่าน: 485 ครั้ง
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล
พร้อมด้วยหน่วยงานตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กองบริหารจัดการเรือประมง VMS กองบริหารจัดการและกำหนดมาตรการ
และกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง เข้าร่วมการประชุม เปิดโครงการ(Kick-Off) ระบบ Helpdesk โดย บริษัทบูล ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด ได้มีการลงนามให้บริการในโครงการจ้างจัดทำระบบ Helpdesk การประชุมมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้ การแนะนำโครงการ ขอบเขตของการดำเนินงาน ผังการดำเนินงานของโครงการและข้อมูลด้าน Infrastructure และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการกับเจ้าหน้าที่ฯ ผู้ใช้งานรับ และคณะกรรมการตรวจรับ ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเสือตอ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • Digital literacy คืออะไร.. (5,417)  ระบบสารสนเทศเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชาชน (Linkage Center) คืออะไร??.. (3,225) National E-Payment หรือระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ.. (2,372) กระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวนโยบายความปลอดภัย การตรวจสอบป้องกันไวรัสและซอฟแวร์ที่ไม่ประสงค์ดี.. (1,367) ศูนย์รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ Helpdesk พร้อมให้บริการ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง .. (1,322) ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง (DOC).. (1,026) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเรือ.. (988) การดำเนินงานติดตั้งAntivus(Kaspersky) ให้กับผู้ใช้งาน .. (924) ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2017.. (833) ระบบฐานข้อมูลรายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1)และ ข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง(ทบ.2).. (784)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

     บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900