การดำเนินงานติดตั้งAntivus(Kaspersky) ให้กับผู้ใช้งาน

 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล


การดำเนินงานติดตั้งAntivus(Kaspersky) ให้กับผู้ใช้งาน 

ข่าวกิจกรรม


เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินงานติดตั้งโปรแกรม Antivus (Kaspersky) กรมประมง 
ซึ่งได้ให้ความรู้ในการใช้งานโปแกรม Antivirus เบื้องต้นให้กับผู้ใช้งาน และสอนการ UPDATE การทำงานของโปรแกรมด้วยตัวผู้ใช้เอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

     บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900      1@2.com   0-2562-0600 ต่อ 5107   แฟนเพจ