ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง (DOC)

 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล


ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง (DOC) 

ระบบ


ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง (DOC)

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมข้อมูลที่สำคัญของกรมประมง ในการใช้ประโยชน์ของข้อมูลร่วมกันของบุคลากร และนำมาใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารกรมประมง ตลอดจนสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่

http://edoc.fisheries.go.th/doc_dof.html#

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

     บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900      1@2.com   0-2562-0600 ต่อ 5107   แฟนเพจ