บอกเล่า...ข่าวกิจกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๕

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี


บอกเล่า...ข่าวกิจกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสาธิต คำผง นักวิชาการประมงชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรม
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้ชื่อโครงการ “๑ เมษา วันข้าราชไทยร่วมใจเพื่อประชาชน”
พร้อมด้วยนายสุธา เภรีภาส ที่ปรึกษากรมประมงด้านชุมชนประมงท้องถิ่น นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี 
หัวหน้าส่วนราขการ ข้าราชการ ประมงอำเภอ และพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมงโดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ไทย ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์    118    เข้าร่วมประชุม “การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งเสบียงอาหาร”    64  ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 เมษา 65   64  ลงพื้นร่วมให้การต้อนรับนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข...  63  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงา...  57  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕    54  บอกเล่า...ข่าวกิจกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๕   54  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานราชการ   50  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ร่วมกั...  43  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕   40


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐    genetic.phetchaburi@gmail.com   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑   แฟนเพจ