ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 เมษา 65

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 เมษา 65 วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสาธิต คำผง นักวิชาการประมงชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลในระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานในการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลในพื้นที่ให้เพิ่มสูงขึ้นตามนโยบายของกรมประมงโดยมีนายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี (ประธานคณะทำงาน) พร้อมด้วยนายสุธา เภรีภาส ที่ปรึกษากรมประมงด้านชุมชนประมงท้องถิ่น นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรีประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง ประธานกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยประจำพื้นที่ ผู้แทนสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย ตัวแทนเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   1,139   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และร...  417  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)   306  ฤดูน้ำแดง และกำหนดห้ามทำการประมงพื้นที่เพชรบุรี   156  การวิเคราะห์น้ำ เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   146  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ...  128  “พิษปลาปักเป้า” หากบริโภคเสี่ยงอันตรายถึงตายได้   105  เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช...  100  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)   97  เข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที...  90


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐    genetic.phetchaburi@gmail.com   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑   แฟนเพจ