ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 เมษา 65

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 เมษา 65 วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสาธิต คำผง นักวิชาการประมงชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลในระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานในการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลในพื้นที่ให้เพิ่มสูงขึ้นตามนโยบายของกรมประมงโดยมีนายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี (ประธานคณะทำงาน) พร้อมด้วยนายสุธา เภรีภาส ที่ปรึกษากรมประมงด้านชุมชนประมงท้องถิ่น นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรีประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง ประธานกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยประจำพื้นที่ ผู้แทนสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย ตัวแทนเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ไทย ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์    118    เข้าร่วมประชุม “การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งเสบียงอาหาร”    64  ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 เมษา 65   64  ลงพื้นร่วมให้การต้อนรับนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข...  63  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงา...  57  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕    54  บอกเล่า...ข่าวกิจกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๕   53  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานราชการ   50  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ร่วมกั...  43  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕   40


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐    genetic.phetchaburi@gmail.com   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑   แฟนเพจ