ส่งมอบกุ้งมาโคร 1 สุพรรณบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี


ส่งมอบกุ้งมาโคร 1 สุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ได้ส่งมอบกุ้งก้ามกราม "มาโคร 1" ให้กับกลุ่มเกษตกรผู้ผ่านการประเมินฟาร์ม ในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๑ ราย รายละ ๕๖,๐๐๐ ตัว รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖๑๖,๐๐๐ ตัว โดยมีนายเดชา รอดระวัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี และนางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี เป็นผู้แทนส่งมอบพันธุ์กุ้งดังกล่าวให้กับเกษตรกร ณ ฟาร์มเจ้เป้า เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๕ ต. บ้านช้าง อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณแม่น้ำเพชรบุรีข้างจวนผู้ว่าฯ ตำบลคลองกระแ...  163   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถ...  110  เข้าร่วมกิจกรรมการส่งมอบกระดานถีบเก็บหอยและเรือรับส่งชาวประมง ให้กับองค์กรชุมชนช...  106  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร    105  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์ในพื้นที่ และร่วมกำหนดทิศทางการใช้ประโ...  102  เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามตำราฝนหล...  99  ประกาศรายชื่อ   94  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถ...  88  เข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้สู่เกษตรกรและชาวประมงจังหวัดเพชรบุ...  88  เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเ...  87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐    genetic.phetchaburi@gmail.com   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑   แฟนเพจ