ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ

 ด่านตรวจประมงสมุทรปราการ


ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ 

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง


เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลการตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าและการแจ้งเรือเข้า-ออก , เจ้าหน้าที่สื่อสารด้านรับ-ส่งวิทยุ และงานตรวจสอบเรือประมงและตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!