ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือประมงและตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ

 ด่านตรวจประมงสมุทรปราการ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือประมงและตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ 

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2017-09-29  |   ข่าววันที่: 2017-09-28 |  อ่าน: 402 ครั้ง
 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือประมงและตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ .. (516)  ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2562.. (500) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม.. (478) ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สื่อสารด้านรับ-ส่งวิทยุ.. (436) หน้าศูนย์.. (420) ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือประมงและตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ.. (402) เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์แจกโปสเตอร์ 13 สัตว์น้ำหายากห้ามนำขึ้นเรือประมง.. (399) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ เจ้าหน้าที่สื่อสาร บันทึกข้อมูล และ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร .. (374) ภาพกิจกรรมการอบรม.. (355) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ.. (332) ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลการตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าและการแจ้งเข้าออก.. (331) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms.. (327) การอบรมการทำเว็บไซต์กรมประมง.. (321) สถิติการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง และปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563.. (318) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรายการ วิธีการในการบันทึกข้อมูล และวิธีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมง ที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น า หรือน าสัตว์น .. (300) การตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ.. (285) รัชกาล10.. (285) นัดตรวจเครื่องมือประมงก่อนออกทำการประมงครั้งแรกสำหรับใบประมงพาณิชย์ฉบับใหม่ ปี 2563-2565 .. (275) สถิติการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง และปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ เดือนมกราคม พ.ศ. 2563.. (271) Link หน่วยงานในสังกัด กบร... (258)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงสมุทรปราการ

     666 ม.6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  10280