เรื่องการแจ้งเข้าพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม ของเรือประมงที่แจ้งออกจาก 5 จังหวัด

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


เรื่องการแจ้งเข้าพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม ของเรือประมงที่แจ้งออกจาก 5 จังหวัด 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่องการแจ้งเข้าพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม ของเรือประมงที่แจ้งออกจาก 5 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จ.สมุทรสาคร จ.ตราด จ.จันทบุรี จ.ชลบุรี จ.ระยอง ต้องมีหนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (ประกาศ ตาม ม.9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 17) ทางสาธารณสุขได้แจ้งมาตรการแก่เรือประมง ให้ลูกเรือทั้งหมดจำกัดบริเวณอยู่แต่ในเรือประมงและพื้นที่ท่าเทียบเรือเท่านั้น เป็นเวลา14 วัน กรณีที่เรือแจ้งเข้าและต่อมามีการแจ้งออกไปทำการประมงต่อ ยังอนุญาตให้ออกไปทำการประมงได้ปกติ ถึงจะไม่ครบกำหนดกักตัว 14 วันก็ตามเรื่องการแจ้งเข้าพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม ของเรือประมงที่แจ้งออกจาก 5 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จ.สมุทรสาคร จ.ตราด จ.จันทบุรี จ.ชลบุรี จ.ระยอง ต้องมีหนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (ประกาศ ตาม ม.9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 17) ทางสาธารณสุขได้แจ้งมาตรการแก่เรือประมง ให้ลูกเรือทั้งหมดจำกัดบริเวณอยู่แต่ในเรือประมงและพื้นที่ท่าเทียบเรือเท่านั้น เป็นเวลา14 วัน กรณีที่เรือแจ้งเข้าและต่อมามีการแจ้งออกไปทำการประมงต่อ ยังอนุญาตให้ออกไปทำการประมงได้ปกติ ถึงจะไม่ครบกำหนดกักตัว 14 วันก็ตาม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621