ขอความร่วมมือในการสแกน QR Code ไทยชนะ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ารับบริการ

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


ขอความร่วมมือในการสแกน QR Code ไทยชนะ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ารับบริการ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เนื่องด้วยในขณะนี้มีสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 แพร่ระบาดในหลายพื้นที่ ทางด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม มีข่าวประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือท่านผู้ประกอบการเรือประมงที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการที่ด่านฯ ให้ความร่วมมือในการสแกน QR Code ไทยชนะ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621