ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงแก้ไขประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2564

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงแก้ไขประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 18 พ...  77   สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2565   71  สถิติปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ประจำปี 2565   65  สถิติการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2565   58  สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายเดือน) ประจำปี 2565   53  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 22 พ...  52  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 21 พ...  51  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 2 ธั...  49  การนำเสนอข้อมูลของหน่วยงาน ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม   49  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 7 ธั...  48

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621