วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อขึ้นทะเบียนสินค้า “ปลาทูแม่กลอง” และ “เกลือสมุทรแม่กลอง” ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อขึ้นทะเบียนสินค้า “ปลาทูแม่กลอง” และ “เกลือสมุทรแม่กลอง” ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621