ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง

 ด่านตรวจประมงบางสะพาน


ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า –ออกเรือประมง บางสะพาน  ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมงเรื่อง การแจ้งปิด VMS กรณีแจ้งงดใช้เรือกับกรมเจ้าท่า ให้เรือประมงพาณิชย์ ที่ติดตั้ง VMS กรณีไม่พร้อมออกทำการประมง ที่ได้แจ้งงดใช้เรือต่อกรมเจ้าท่า สามารถแจ้งปิด VMS ชั่วคราวได้ ตามระยะเวลาที่งดใช้เรือและโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเราและกิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเลปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางสื่อ พบปะกับชาวประมง สมาคมชาวประมงบางสะพาน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แนวทางการดำเนินการขยายอายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มสีเหลือง)   218   เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบ...  126  *ประกาศ* จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (((เรื่องนายจ้าง แรงงานต่างด้...  122  กิจกรรม "อนุรักษ์ทะเลไทย"   118  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำ เหตุอื่่นบนเร...  106  กิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเลปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด...  99  โครงการ “ฟอกทรายคืน สู่ทะเล” “WASH THE SAND BACK TO THE SEA”   99  รักษ์และช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากติดเครื่องมือประมง   54  ประชุมชี้แจงให้ชาวประมงได้รับทราบแนวเขตทะเลชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์   18  ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ร.ล.สุโขทัย   12


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงบางสะพาน

     661/1 หมู่ 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140      pipo13bangsaphan@gmail.com   032-693066   032-693066   แฟนเพจ