ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง

 ด่านตรวจประมงบางสะพาน


ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์


       วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า –ออกเรือประมงบางสะพาน  ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมงเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และการดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตอลดเวลา (ฉบับที่12) และเรื่องเกี่ยวกับเรือประมงพาณิชย์ที่อุปกรณ์ VMSชำรุด อยู่ระหว่างการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ สามารถแจ้งปิด VMS ชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯชี้แจงทำความเข้าใจให้กับเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงบางสะพาน

     661/1 หมู่ 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140      pipo13bangsaphan@gmail.com   032-693066   032-693066   แฟนเพจ