ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง

 ด่านตรวจประมงบางสะพาน

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-09-20  |   ข่าววันที่: 2019-09-20 |  อ่าน: 257 ครั้ง
 

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมง บางสะพาน ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกาศกรมประมง “เรื่องหลักเกณฑ์การแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพานิชย์ เรือที่มีขนาด 30 GT ขึ้นไปและขนาด 10-29.99 GT ที่ใช้เครื่องมือประมงประเภท อวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก ต้องแจ้งเข้าออก ผ่านระบบ single window 4 fishing fleet(e-285) เรื่อง กำหนดรายการและวิธีการในการบันทึกข้อมูล และวิธีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมง ที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2562 ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบ กิจการแพปลา จัดทำหนังสือกำกับการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำทางรถยนต์ตามแบบ 2 แนบท้ายประกาศ มอบให้ผู้ขนส่งนำติดตัวไปพร้อมกับสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และเอกสารหรือหลักฐานการคัดแยกชนิด และการชั่งน้ำหนักสัตว์น้ำ เพื่อให้ผู้ขนส่งใช้แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ขอตรวจสอบ” โดยให้ความรู้  ความเข้าใจแก่เจ้าของท่าเทียบเรือประมง ผู้ประกอบกิจการแพปลา ผู้ควบคุมเรือ และเจ้าของเรือประมง เรือในพื้นที่ และเรือต่างถิ่นที่เข้ามาทำการประมงในบริเวณดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้คำแนะนำพร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 Tags

  •  บทความ
  • ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนกันยายน 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกันยายน 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนกรกฎาคม 63 ปริมาณสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกรกฎาคม 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนมิถุนายน 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมิถุนายน 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนพฤษภาคม 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนพฤษภาคม 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนเมษายน 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนเมษายน 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนมีนาคม 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมีนาคม 63 link หน่วยงานในสังกัด กบร. ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนมกราคม 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมกราคม 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนธันวาคม 62 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนธันวาคม 62 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนพฤศจิกายน 62 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนพฤศจิกายน 62 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนตุลาคม 62 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนตุลาคม 62 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนกันยายน 62 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกันยายน 62 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 62 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 62 link ด่านตรวจสัตว์น้ำ ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมีนาคม 62 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนมีนาคม62 กรมประมงขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดภาพชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ G-Chat link หน่วยงานในสังกัด กบร.
  •  Hit 20 อันดับ
  • ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงส่วนกลาง นำโดย น.อ.กัมปนาท สังข์ทองจีน พร้อมคณะ โดยตรวจสอบประสิทธิ์ภาพการตรวจเรือประมงและให้คำแนะนำเทคนิคการตรวจเรือแก่เจ้าหน.. (1,496)  พนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสาร ณ ท่าเทียบเรือ.. (1,174) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงบางสะพาน.. (1,130) คณะชุดตรวจสอบการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO ศปมผ... (1,019) ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเรือประมง.. (1,017) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (950) น.อ. ปริดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ เสธ.กปก.ทรภ.1พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงบางสะพาน.. (924) คณะติดตามและตรวจเยี่ยมของศูนย์ PIPO.. (856) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงบางสะพาน.. (839) ประชุมชี้แจงการดำเนินการขึ้นสัตว์น้ำใน ณ ท่าเทียบเรือที่ถูกต้อง.. (830) คณะติดตามตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงบางสะพาน.. (825) คณะติดตามและตรวจเยี่ยมของศูนย์ PIPO.. (819) พล.ร.ต.รณภพ กาญจนพันธุ์ รอง ผอ.ศรชล.เขต1/รอง ผบ.ทรภ.1 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมฯ บางสะพานจว.ประจวบคีรีขันธ์ .. (819) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.. (808) ชุดตรวจจากส่วนกลาง มาตรวจสอบการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และใช้บัตร ATM.. (795) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (789) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่.. (772) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมประมง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน.. (772) โครงสร้างกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.).. (771) วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง.. (764)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงบางสะพาน

     661/1 หมู่ 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140