ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง

 ด่านตรวจประมงบางสะพาน


ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมง บางสะพาน ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกาศกรมประมง “เรื่องหลักเกณฑ์การแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพานิชย์ เรือที่มีขนาด 30 GT ขึ้นไปและขนาด 10-29.99 GT ที่ใช้เครื่องมือประมงประเภท อวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก ต้องแจ้งเข้าออก ผ่านระบบ single window 4 fishing fleet(e-285) เรื่อง กำหนดรายการและวิธีการในการบันทึกข้อมูล และวิธีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมง ที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2562 ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบ กิจการแพปลา จัดทำหนังสือกำกับการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำทางรถยนต์ตามแบบ 2 แนบท้ายประกาศ มอบให้ผู้ขนส่งนำติดตัวไปพร้อมกับสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และเอกสารหรือหลักฐานการคัดแยกชนิด และการชั่งน้ำหนักสัตว์น้ำ เพื่อให้ผู้ขนส่งใช้แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ขอตรวจสอบ” โดยให้ความรู้  ความเข้าใจแก่เจ้าของท่าเทียบเรือประมง ผู้ประกอบกิจการแพปลา ผู้ควบคุมเรือ และเจ้าของเรือประมง เรือในพื้นที่ และเรือต่างถิ่นที่เข้ามาทำการประมงในบริเวณดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้คำแนะนำพร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงบางสะพาน

     661/1 หมู่ 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140      pipo13bangsaphan@gmail.com   032-693066   032-693066   แฟนเพจ