link ด่านตรวจสัตว์น้ำ

 ด่านตรวจประมงบางสะพาน

link ด่านตรวจสัตว์น้ำ 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2019-06-11  |   ข่าววันที่: 2019-06-11 |  อ่าน: 294 ครั้ง
 


กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
 
กลุ่มเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ
 
กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ

  ศูนย์บริการจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 1 (เชียงราย)
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรีนทร์
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม
  ศูนย์บริการจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง
ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์บริการจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา)
ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่
ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา
ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงบางสะพาน

     661/1 หมู่ 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140