ประชุมชี้แจงให้ชาวประมงได้รับทราบแนวเขตทะเลชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

 ด่านตรวจประมงบางสะพาน


ประชุมชี้แจงให้ชาวประมงได้รับทราบแนวเขตทะเลชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน สำนักงานประมงอำเภอบางสะพานน้อย สมาคมชาวประมงบางสะพาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมงชายฝั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมงนอกชายฝั่ง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกบางสะพาน ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2565 ณ ที่ทำการสมาคมชาวประมงบางสะพาน อำเภอบางสะพาน ทั้งเพื่อชี้แจงให้ชาวประมงได้รับทราบแนวเขตทะเลชายฝั่ง และเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนำไปสู่การกระทำความผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับแนวเขตทะเลชายฝั่ง ตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมชี้แจงให้ชาวประมงได้รับทราบแนวเขตทะเลชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์   29   กฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2565   26  ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ร.ล.สุโขทัย   26  โครงการฟอกทรายคืนสู่ทะเล   24  ประกาศปิดอ่าวไทย ปี’66 คุ้มครองพ่อแม่พันธุ์ปลาทูและสัตว์น้ำมีไข่   19  ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   17  โครงการฟอกทรายคืนสู่ทะเล" ที่หาดแหลมสน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ   16  กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และ MMPA ACT (หลักสูตร...  13  ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)   12  กิจกรรมตรวจร่วมบูรณาการแรงงาน ในเขตพื้นที่ทะเลอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขั...  10


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงบางสะพาน

     ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกบางสะพาน 661/1 หมู่ 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140      pipo13bangsaphan@gmail.com   032-646943   032-646943   แฟนเพจ