คณะติดตามและตรวจเยี่ยมของศูนย์ PIPO

 ด่านตรวจประมงบางสะพาน


คณะติดตามและตรวจเยี่ยมของศูนย์ PIPO 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 คณะติดตามงานและตรวจเยี่ยมศูนย์ PIPO โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว,กรมการจัดหางาน,กระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมศูนย์ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!