ชุดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง อบรมให้ความรู้และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน

 ด่านตรวจประมงระยอง

ชุดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง อบรมให้ความรู้และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-12-23  |   ข่าววันที่: 2018-12-23 |  อ่าน: 241 ครั้ง
 

วันที่ 23 ธ.ค. 61 น.อ.เบญจมาพร วงศ์นครสว่าง ตำแหน่ง ประจำ ฝนผ.สล.ศปมผ. หัวหน้าชุดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาอบรมให้ความรู้และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพของศูนย์ควบคุมฯ ระยอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมี น.อ.(พิเศษ) สมควร ศรีวิเชียร ตำแหน่ง นปก.กพทร. ช่วยปฏิบัติราชการ ทรภ.1,  น.อ.พิสันติ์ รามนุช หัวหน้าศูนย์ควบคุมฯ ระยอง และ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง.. (825)  พล.ร.อ. ลือชัย รุดดิษฐ์ รอง ผบ.ศปมฝ./รอง ผบ.ทร. และ คณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์แจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง.. (715) วันที่ 2-3 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง ร่วมอบรมการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมง สำหรับเรือประมงต่อใบอนุญาตประมงพาณิ.. (698) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน 6 อัตรา.. (677) ด่านตรวจประมงระยอง.. (673) การเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์.. (587) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง.. (581) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (แบบ สขร.1).. (579) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างบริการงานด้านการสื่อสาร.. (571) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างบริการรักษาความสะอาด.. (570) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างบริการงานบันทึกข้อมูล.. (506) หัวหน้าชุดประเมินการอบรมและปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (FIT) มาดำเนินการอบรมและชี้แจงผลการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพของศูนย์ควบคุมฯ ร.. (485) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1).. (471) ศจร.รย... (448) ประกาศ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ.. (425) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (413) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (375) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจสอบแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2560.. (373) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กบร.จัดอบรม หลักสูตรการทำเว็บไซต์กรมประมงให้บุคลากรส่วนภูมิภาค.. (370) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (370)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงระยอง

     เลขที่ 239/7 ถนน อารีราษฎร์  ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมือง  จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000