การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2565 “วิจัยการประมงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ผ่านระบบออนไลน์ ณ กรมประมง กรุงเทพฯ

 ด่านตรวจประมงระยอง


การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2565 “วิจัยการประมงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ผ่านระบบออนไลน์ ณ กรมประมง กรุงเทพฯ 

ประชาสัมพันธ์


 การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2565

“วิจัยการประมงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG”
ผ่านระบบออนไลน์ ณ กรมประมง  กรุงเทพฯ

 วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2565

 ร่วมรับฟังผลงานวิชาการที่น่าสนใจจากนักวิจัยกรมประมงกว่า 100 เรื่อง

 รับฟังการบรรยายพิเศษจาก 

- นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง  ในหัวข้อ “วิจัยการประมงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG”

- ดร.วารินทร์ ธนาสมหวัง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมง ในหัวข้อ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัย

- นางเพราลัย นุชหมอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมงทะเล รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมง ในหัวข้อ ทำอย่างไรปลาทูจึงจะอยู่คู่ท้องทะเลไทย

 รับชมสดพร้อมกันได้ ผ่านทางระบบ zoom online ได้ที่ เฟซบุ๊คกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ด่านตรวจประมงระยอง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ด่านฯ และชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้า...  53   ด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถ...  52  ด่านตรวจประมงระยอง ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการกองประสานความร่วมมือ สนผ.ศรชล. แล...  48  ด่านตรวจประมงระยอง ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยว...  45  ด่านตรวจประมงระยอง จัดการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ลูกเรือประมง    44  ด่านตรวจประมงระยอง จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงล...  43  ด่านตรวจประมงระยอง จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงล...  41  ด่านตรวจประมงระยอง จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงล...  41  ด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถ...  41  รายงานผลการร่วมกิจกรรม “ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” ของชาวประมงพื้นที่จังหวัดร...  40


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงระยอง

     เลขที่ 239/7 ถนน อารีราษฎร์  ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมือง  จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000     rayongpipo@gmail.com   038-940349   038-940192    แฟนเพจ