ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง 

จัดซื้อ จัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2020-03-11  |   ข่าววันที่: 2020-03-11 |  อ่าน: 464 ครั้ง
 

ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช กรมประมง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อหมึกปริ้น จำนวน ๕ รายการ (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จำนวน ๑ รายการ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน ๑ งาน (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการต่อ พรบ.รถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน ๒ งาน (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน ๒ งาน (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อโปรแกรมทดสอบความชำนาญ fluoroquinolone group Quinolone group in Shrimp PT 05-6408 จำนวน ๑ รายการ (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการซ่อมบ่ออนุบาลลูกกุ้งทะเล จำนวน ๑ งาน (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการสอบเทียบครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน (๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (๒๘ เมษายน ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๒๙ เมษายน ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๒๙ เมษายน ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ งาน (๒๓ เมษายน ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (๒๑ เมษายน ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๒๙ เมษายน ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงานฯ (๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาทำความสะอาดและตกแต่งสถานที่ฯ (๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔)

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ฒบ ๖๒๒๖ จำนวน ๑ งาน (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ,ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๔ รายการ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๑ รายการ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ งาน (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการพ่นสีฯรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๓ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข-๑๕๒๖ นศ จำนวน ๑ งาน (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

จ้างซ่อมเครื่องปริ้น จำนวน ๑ งาน (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑ รายการ (๗ มกราคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ (๗ มกราคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (๗ มกราคม ๒๕๖๔)

จัดซื้ออาหารสำหรับกุ้ง จำนวน ๒ รายการ (๗ มกราคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๑๒ มกราคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในปัจจัยการผลิต จำนวน ๒ รายการ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างซ่อม/บำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างซ่อม/บำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการบริการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการสารตกค้าง จำนวน ๑ งาน (๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อน้ำยาสกัดดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอด้วยเครื่องสกัดอัตโนมัติ จำนวน ๑ รายการ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อนอเพลียสกุ้งกุลาดำ จำนวน ๑ รายการ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑ รายการ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ (๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ (๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ (๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อม/บำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อม/บำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำทะเล จำนวน ๑ งาน (๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน (๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อแก๊ส Helium (UHP) (๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำทะเล จำนวน ๑ งาน (๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างต่อ พรบ.รถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑ รายการ (๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับกุ้ง จำนวน ๑ รายการ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมแซมรางน้ำฝน จำนวน ๑ งาน (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ งาน (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อม/บำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๐ รายการ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) จำนวน ๑ เครื่อง (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑ รายการ (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (29 กรกฎาคม 2563)

จ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงาน บ้านพักรับรอง และทำความสะอาดบริเวณรอบๆ สำนักงาน จำนวน ๑ งาน (๒๘ กันยายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน จำนวน ๑ งาน (๒๘ กันยายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศและส่งออก) จำนวน ๑ งาน (๒๘ กันยายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศและส่งออก) จำนวน ๑ งาน (๒๘ กันยายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาเก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น จำนวน ๑ งาน (๒๘ กันยายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาทำความสะอาดและตกแต่งสถานที่ภายในบริเวณ ศพก.นศ. จำนวน ๑ งาน (๒๘ กันยายน ๒๕๖๓)

วัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ (25 กันยายน 2563)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (16 กันยายน 2563)

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (16 กันยายน 2563)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (16 กันยายน 2563)

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (16 กันยายน 2563)

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (14 กันยายน 2563)

วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (14 กันยายน 2563)

จ้างเหมาบริการซ่อม/บำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน (14 กันยายน 2563)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (8 กันยายน 2563)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ(8 กันยายน 2563)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (8 กันยายน 2563)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (8 กันยายน 2563)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (8 กันยายน 2563)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (8 กันยายน 2563)

วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (8 กันยายน 2563)

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโปรสเตอร์ จำนวน 1 งาน (31 สิงหาคม 2563)

วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ(26 สิงหาคม 2563)

จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (26สิงหาคม 2563)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข-๑๕๒๖ จำนวน ๑ งาน (๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้ออาหารสำเร็จรูป เบอร์ ๔ จำนวน ๑ รายการ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อมสายไฟบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า(24 สิงหาคม 2563)

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 2 งาน (24 สิงหาคม 2563)

จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ง่าน (24 สิงหาคม 2563)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (24 สิงหาคม 2563)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้อ KAPA๒G Fast Multiplex จำนวน ๑ รายการ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๒ รายการ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำนีักงาน จำนวน 2 รายการ(11สิงหาคม2563)

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน (11 สิงหาคม 2563)

จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย จำนวน 1 งาน (10 สิงหาคม 2563)

จ้างเหมาซ่อมเครื่องทำน้ำกลั่นบริสุทธิ์ จำนวน ๑ งาน (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้อน้ำมัน จำนวน ๑ รายการ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ฟอร์มต่างๆ จำนวน ๑ งาน (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (5 สิงหาคม 2563)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (5 สิงหาคม 2563)

จ้างเหมาบริการต่อพรบ.รถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน (5 สิงหาคม 2563)

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (5 สิงหาคม 2563)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (5 สิงหาคม 2563)

จ้างเหมาบริการต่อพรบ.รถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน (5 สิงหาคม2563)

จ้างเหมาซ่อมเครื่อง WATER DETECTOR 486 ของเครื่อง HPLC หมายเลข 01-002-00013-00 จำนวน 1 งาน (29 กรกฎาคม 2563)

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน (29 กรกฎาคม 2563)

จ้างเหมาบริการเก็บขยะ จำนวน 1 งาน (29 กรกฎาคม 2563)

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน (29 กรกฎาคม 2563)

วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (29 กรกฎาคม 2563)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (29 กรกฎาคม 2563)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ(29 กรกฎาคม 2563)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ(29 กรกฎาคม 2563)

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ จำนวน ๑ งาน (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กง-๖๕๔๑ (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ บ้านเลขที่ ๓๓๑/๓ จำนวน ๑ งาน (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมแซมสำนักงานหน่วยตรวจสอบฯ จำนวน ๑ งาน (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน ฒบ ๖๒๒ต จำนวน ๑ งาน (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาปรับพื้นที่ จำนวน ๑ งาน (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน (๑ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อมปั๊มน้ำ จำนวน ๑ งาน (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการเก็บขยะ จำนวน ๑ งาน (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการส่งตัวอย่างฯ (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (๒๒ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (๒๒ เมษายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ จำนวน ๑ งาน (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๓)

แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อชุดน้ำยาสกัดดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอด้วยเครื่องสกัดอัตโนมัติ จำนวน ๑ รายการ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๓)

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก (๒๐ เมษายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมเครื่องปั๊มน้ำและเครื่องฉีดน้ำแรง จำนวน ๑ งาน (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อ Methanol HPLC จำนวน ๑ รายการ (๒๒ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้ออาหารสำหรับกุ้ง จำนวน ๑ รายการ (๒๑ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง จำนวน ๖ รายการ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน ๑ รายการ (๙ เมษายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมตู้อบไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน (๓ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อชุดน้ำยาตรวจเชื้อที่มีสารพันธุกรรมเป็นดีเอ็นเอด้วยเทคนิค conventional PCR จำนวน ๑ รายการ (๓ เมษายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน(การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศและส่งออก) จำนวน ๑ รายการ (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน(การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศและส่งออก) (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาเก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น จำนวน ๑ งาน (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงาน บ้านพักรับรองและทำความสะอาดบริเวณรอบๆ สำนักงาน (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาทำความสะอาดและตกแต่งสถานที่ภายในบริเวณ ศพก.นครศรีธรรมราช (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมเครื่องปั้มลม จำนวน ๒ งาน (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาตรวจเช็คระบบกรองน้ำ จำนวน ๑ งาน (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๓ รายการ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน นก-๓๓๑๘ จำนวน ๑ งาน (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับอนุบาลลูกกุ้ง จำนวน ๑๑ รายการ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ และจอคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับอนุบาลลูกกุ้ง จำนวน ๑๑ รายการ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงกุ้ง จำนวน ๖ รายการ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๒ รายการ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน นก-๓๓๑๘ จำนวน ๑ งาน (๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร พรภัณฑ์สติล ซื้อวัสดุการเกษตร พรภัณฑ์สติล (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำนักงาน นางรัชนี หัสการ จำนวน ๑ รายการ (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับอนุบาลลูกกุ้ง จำนวน ๙ รายการ (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับอนุบาลลูกกุ้ง จำนวน ๒๐ รายการ (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ วาสนาน้ำดื่ม (๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ (๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน (๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อสีสำหรับฉีดกุ้ง จำนวน ๒ รายการ (๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้ออาหารสำหรับกุ้งทะเล จำนวน ๒ รายการ (๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร วาสนาน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ (๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาสอบเทียบสำหรับเครื่อง PCR จำนวน ๑ รายการ (๓ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมระบบไฟแรงสูงและตู้ควบคุมไฟ จำนวน ๓ รายการ (๓ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาสอบเทียบ จำนวน ๘ รายการ (๓ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อม Lamp ของเครื่อง Detector จำนวน ๑ งาน (๓ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องทำน้ำกลั่นบริสุทธิ์ จำนวน ๑ งาน (๓ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นก-๓๓๑๘ จำนวน ๑ งาน (๓ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ (๓ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ร้านมโนยนต์ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร ร้านมโนยนต์ จำนวน ๗ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร ศิริภัณฑ์ซีเมนต์ จำนวน ๔ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ เชาวลิต วีดีโอ จำนวน ๑ งา (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง มโนยนต์ จำนวน ๔ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อขวดพลาสติกบรรจุจุลินทรีย์พร้อมฝา จำนวน ๒ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมเครื่อง HPLC จำนวน ๑ งาน (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าแรงต่ำและตู้ควบคุมไฟ จำนวน ๑ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาสอบเทียบสำหรับเครื่อง PCR จำนวน ๑ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง-๖๕๔๑ จำนวน ๑ รายการ(๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำหรับทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน กง-๖๕๔๑ จำนวน ๑ งาน (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์และตู้ควบคุมไฟฟ้าของเครื่องเป่าลม จำนวน ๒ งาน (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำหรับทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนไส้กรองเครื่องทำน้ำกลั่นบริสุทธิ์ จำนวน ๑ งาน (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำหรับฆ่าเชื้อน้ำทะเล จำนวน ๓ รายการ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำนักงาน (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

จ้างเหมาเก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น จำนวน ๑ งาน (๒๘ มกราคม ๒๕๖๓)


 Tags

  •  บทความ
  • รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและดินในแหล่งน้ำธรรมชาติ งานวิชาการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ประกาศราคากลาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 แผนงบประมาณ ประจำปี 2561 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประกาศผู้ชนะราคา รายงานประจำปี 2560 อัตรากำลัง/บุคลากร คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรสังกัดกรมประมง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง JOB งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS กองคลัง เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอดวิกฤต EMS ประวัติหน่วยงาน
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผู้ชนะราคา.. (1,477)  ประวัติหน่วยงาน.. (1,120) อัตรากำลัง/บุคลากร.. (813) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.).. (743) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓ (ด้านการประมง).. (646) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง .. (587) JOB งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช.. (576) ประกาศราคากลาง.. (560) ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561.. (541) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง.. (509) ผู้บริหารกรมประมง.. (493) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560.. (480) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง.. (464) ปล่อยกุ้งแชบ๊วย จำนวน 1.5 ล้านตัว.. (458) รายงานประจำปี 2560.. (424) ปล่อยลูกพันธุ์ปู จำนวน 200,000 ตัว.. (423) แผนงบประมาณ ประจำปี 2561.. (408) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ .. (407) ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (397) ประกาศประกวดราคา.. (394)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

     331 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120