ประกาศราคากลาง 

จัดซื้อ จัดจ้าง


ตารางแสดงราคากลางซื้อชุดน้ำยาสกัดไวรัส จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงราคากลางซื้อสารเคมีและวัสดุตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและคุณภาพน้ำ จำนวน 17 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างหอจ่ายน้ำทะเล ขนาดความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง

ตารางแสดงราคากลางจ้างก่อสร้างหอจ่ายน้ำทะเล ขนาดความจุ120 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง (ยกเลิก)

ตารางแสดงราคากลางซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงราคากลางซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ

ตารางแสดงราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อเลี้ยงกุ้ง ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงราคากลางวัสดุสารเคมีและวัสดุตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและคุณภาพน้ำ จำนวน 24 รายกา

ตารางแสดงราคากลางวัสดุสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครงาน ตำแหน...  362   ประชาสัมพันธ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Poli...  303  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน   210  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเม...  187  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเ...  184  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช เปิดจองพันธุ์กุ้งขาวสิชล 1 ตั้ง...  131  กรมประมง เปิดรายชื่อโรงเพาะฟักกุ้งสิชล 1   111  ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเ...  79  กุ้งขาวสิชล 1   64  งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

     331 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120    cf-nakhon@dof.in.th   075536157   075536157   แฟนเพจ