ประกาศราคากลาง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

ประกาศราคากลาง 

จัดซื้อ จัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2018-06-12  |   ข่าววันที่: 2018-06-12 |  อ่าน: 351 ครั้ง
 

ตารางแสดงราคากลางซื้อชุดน้ำยาสกัดไวรัส จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงราคากลางซื้อสารเคมีและวัสดุตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและคุณภาพน้ำ จำนวน 17 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างหอจ่ายน้ำทะเล ขนาดความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง

ตารางแสดงราคากลางจ้างก่อสร้างหอจ่ายน้ำทะเล ขนาดความจุ120 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง (ยกเลิก)

ตารางแสดงราคากลางซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงราคากลางซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ

ตารางแสดงราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อเลี้ยงกุ้ง ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงราคากลางวัสดุสารเคมีและวัสดุตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและคุณภาพน้ำ จำนวน 24 รายกา

ตารางแสดงราคากลางวัสดุสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ


 Tags

  •  บทความ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ประกาศราคากลาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 แผนงบประมาณ ประจำปี 2561 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประกาศผู้ชนะราคา รายงานประจำปี 2560 อัตรากำลัง/บุคลากร คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรสังกัดกรมประมง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง JOB งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS กองคลัง เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอดวิกฤต EMS ประวัติหน่วยงาน
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผู้ชนะราคา.. (1,385)  ประวัติหน่วยงาน.. (872) อัตรากำลัง/บุคลากร.. (692) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.).. (619) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง .. (480) JOB งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช.. (434) ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561.. (406) ปล่อยกุ้งแชบ๊วย จำนวน 1.5 ล้านตัว.. (389) ผู้บริหารกรมประมง.. (383) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง.. (373) ปล่อยลูกพันธุ์ปู จำนวน 200,000 ตัว.. (353) ประกาศราคากลาง.. (351) รายงานประจำปี 2560.. (339) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ .. (327) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓ (ด้านการประมง).. (326) แผนงบประมาณ ประจำปี 2561.. (319) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560.. (314) ประกาศประกวดราคา.. (303) การประชุม โครงการสร้างประชากรพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวปลอดโรคและโตดี เพื่อการเพาะเลี้ยงในประเทศไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ครั้งที่ ๓).. (302) ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (296)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

     331 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120