ประกาศราคากลาง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

ประกาศราคากลาง 

จัดซื้อ จัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2018-06-12  |   ข่าววันที่: 2018-06-12 |  อ่าน: 619 ครั้ง
 

ตารางแสดงราคากลางซื้อชุดน้ำยาสกัดไวรัส จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงราคากลางซื้อสารเคมีและวัสดุตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและคุณภาพน้ำ จำนวน 17 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างหอจ่ายน้ำทะเล ขนาดความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง

ตารางแสดงราคากลางจ้างก่อสร้างหอจ่ายน้ำทะเล ขนาดความจุ120 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง (ยกเลิก)

ตารางแสดงราคากลางซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงราคากลางซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ

ตารางแสดงราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อเลี้ยงกุ้ง ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงราคากลางวัสดุสารเคมีและวัสดุตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและคุณภาพน้ำ จำนวน 24 รายกา

ตารางแสดงราคากลางวัสดุสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและดินในแหล่งน้ำธรรมชาติ งานวิชาการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ประกาศราคากลาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 แผนงบประมาณ ประจำปี 2561 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประกาศผู้ชนะราคา รายงานประจำปี 2560 อัตรากำลัง/บุคลากร คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรสังกัดกรมประมง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง JOB งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS กองคลัง เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอดวิกฤต EMS ประวัติหน่วยงาน

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

     331 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120