ประกาศราคากลาง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

ประกาศราคากลาง 

จัดซื้อ จัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2018-06-12  |   ข่าววันที่: 2018-06-12 |  อ่าน: 557 ครั้ง
 

ตารางแสดงราคากลางซื้อชุดน้ำยาสกัดไวรัส จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงราคากลางซื้อสารเคมีและวัสดุตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและคุณภาพน้ำ จำนวน 17 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างหอจ่ายน้ำทะเล ขนาดความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง

ตารางแสดงราคากลางจ้างก่อสร้างหอจ่ายน้ำทะเล ขนาดความจุ120 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง (ยกเลิก)

ตารางแสดงราคากลางซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงราคากลางซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ

ตารางแสดงราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อเลี้ยงกุ้ง ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงราคากลางวัสดุสารเคมีและวัสดุตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและคุณภาพน้ำ จำนวน 24 รายกา

ตารางแสดงราคากลางวัสดุสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ


 Tags

  •  บทความ
  • รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและดินในแหล่งน้ำธรรมชาติ งานวิชาการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ประกาศราคากลาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 แผนงบประมาณ ประจำปี 2561 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประกาศผู้ชนะราคา รายงานประจำปี 2560 อัตรากำลัง/บุคลากร คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรสังกัดกรมประมง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง JOB งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS กองคลัง เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอดวิกฤต EMS ประวัติหน่วยงาน
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผู้ชนะราคา.. (1,475)  ประวัติหน่วยงาน.. (1,117) อัตรากำลัง/บุคลากร.. (811) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.).. (742) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓ (ด้านการประมง).. (644) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง .. (587) JOB งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช.. (570) ประกาศราคากลาง.. (557) ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561.. (538) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง.. (506) ผู้บริหารกรมประมง.. (492) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560.. (478) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง.. (462) ปล่อยกุ้งแชบ๊วย จำนวน 1.5 ล้านตัว.. (457) ปล่อยลูกพันธุ์ปู จำนวน 200,000 ตัว.. (423) รายงานประจำปี 2560.. (422) แผนงบประมาณ ประจำปี 2561.. (408) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ .. (405) ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (395) ประกาศประกวดราคา.. (392)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

     331 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120