กรมประมง เปิดรายชื่อโรงเพาะฟักกุ้งสิชล 1

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช


กรมประมง เปิดรายชื่อโรงเพาะฟักกุ้งสิชล 1 กรมประมง เปิดรายชื่อโรงเพาะฟักกุ้งสิชล 1

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

 331 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120    genetic.Nakhonsri@gmail.com   075536157   075536157   แฟนเพจ