เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (พายุโนรู)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (พายุโนรู)        ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศ "พายุโนรู ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 24 กันยายน 2565 พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 20 กม./ชม. โดยในช่วงวันที่ 25-26 ก.ย. 65 จะเคลื่อนที่ผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าในช่วง 27-28 ก.ย. 65 จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ส่งผลให้ในช่ววงวันที่ 27-29 ก.ย. 65 ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักมากกับมีลมแรง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ซึ่งปัจจบันยังคงมีน้ำท่วมขัง น้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  ภาคตะวันออกและบริเวณลุ่มน้ำต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือ กรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ. 0506.4/ว 2028  เรื่อง เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  483   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66   437  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั...  415  คู่มือการใช้ workbook (microsoft excel) เพื่อให้การช่วยเหลือภัยพิบัติ ด้านประมง   286  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้...  263  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้...  261   แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ค...  196  คู่มือการใช้ workbook (microsoft excel) เพื่อให้การช่วยเหลือภัยพิบัติ ด้านประมง ...  189  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 (ด้านประมง)   154  การขอรับการช่วยเหลือของหน่วยงานกรมประมงที่ประสบภัยพิบัติ   124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740