ประชาสัมพันธ์ ช่วงเวลา การปิดอ่าวไทยของพื้นที่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี และ 11 เครื่องมือประมงที่ให้ใช้ในช่วงปิดอ่าวไทย(ภายใต้เงือนไขที่กำหนด)

 ด่านตรวจประมงปราณบุรี


ประชาสัมพันธ์ ช่วงเวลา การปิดอ่าวไทยของพื้นที่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี และ 11 เครื่องมือประมงที่ให้ใช้ในช่วงปิดอ่าวไทย(ภายใต้เงือนไขที่กำหนด) 

ความรู็ด้านการประมง


ประชาสัมพันธ์ ช่วงเวลา การปิดอ่าวไทยของพื้นที่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา  และชลบุรี  และ 11 เครื่องมือประมงที่ให้ใช้ในช่วงปิดอ่าวไทย(ภายใต้เงือนไขที่กำหนด)..คลิก

ประชาสัมพันธ์ ช่วงเวลา การปิดอ่าวไทยของพื้นที่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา  และชลบุรี  และ 11 เครื่องมือประมงที่ให้ใช้ในช่วงปิดอ่าวไทย(ภายใต้เงือนไขที่กำหนด)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงปราณบุรี

    รายละเอียด 277/4 หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220  email  pipopranburi@gmail.com  โทรศัพท์ 032-631504  FAX 032-631504  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6