จัดประชุมร่วมชี้แจง

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)

จัดประชุมร่วมชี้แจง 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-06-09  |   ข่าววันที่: 2017-06-09 |  อ่าน: 513 ครั้ง
 

   วันที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงพังงา ร่วมกับ ทหารเรือ กรมจัดหางานจังหวัดพังงา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา และกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา ได้ร่วมจัดประชุมชี้แจง ให้ผู้ประกอบการ เจ้าของเรือ และผู้ควบคุมเรือประมง เรื่อง กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.2560,ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2)รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อให้ผู้ประกอบการ เจ้าของเรือ และผู้ควบคุมเรือประมงมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนรับฟังปัญหาและตอบข้อซักถามต่างๆ ณ อาคารศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงพังงา ชั้น 2

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการส่งออกอาหารสัตวน้ำ (รายปี)  (221)   สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง และผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  (199)  สถิติปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า  (177)   วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่... (175)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ (รายเดือน)  (174)  วันที่ 3และ8 สิงหาคม 2564 นายประลอง ชนะภัย นักวิชาการประมงชำนาญการ ได้นำเนินกิจ... (169)   เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) ได้ตรวจบูรณาก... (146)  สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564  (142)  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง และผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำเดือนสิงหาคม 2564  (132)   วันที่ 2 กันยายน 2564 นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการ... (124)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)

     ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต10 (พังงา)  61/5 หมู่ 5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210