ศจร.พังงา

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)

ศจร.พังงา 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-03  |   ข่าววันที่: 2020-03-03 |  อ่าน: 364 ครั้ง
 

       วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14 : 00 น. นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงพังงา เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ ฯ ตามแผนงานการจัดการประมงอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แ ละตรวจการปฏิบัติงานการตรวจเรือตามคู่มือการการปฏิบัติงาน ฯ (PIPO Manual) ณ แพปลา ช.โชคบุญชู การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการส่งออกอาหารสัตวน้ำ (รายปี).. (210)   แนะนำหน่วยงาน.. (203)  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง และผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. (195)  รายงานการตรวจเรือประมงไทย ในพื้นที่คุระบุรี ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2564.. (190)   วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) ได้เป็นประธานในการประชุมผ่านสื่อออนไลน์ซึ่ง.. (171)  วันที่ 3และ8 สิงหาคม 2564 นายประลอง ชนะภัย นักวิชาการประมงชำนาญการ ได้นำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร้านค้า.. (165)  สถิติปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า.. (164)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ (รายเดือน).. (163)  รายงานการตรวจเรือประมงไทย ในพื้นที่เกาะยาว ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2564.. (152)  รายงานการตรวจเรือประมงไทย ในพื้นที่ท้ายเหมือง ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2564.. (150)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)

     ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต10 (พังงา)  61/5 หมู่ 5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210