คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Feet

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)


คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Feet 

เมนู


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง และผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำเดือนธันวาคม 2564   154   สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564   134  สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 2 ธันวาคม 2564   128  สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 21 ธันวาคม 2564   122  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง และผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   118  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 25 มกราคม 2...  111   ในเดือนธันวาคม 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) ได้เข้าป...  106  วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจป...  106  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 21 เมษายน ...  103  วันที่ 25 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต10 (พังงา) เข้...  100

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)

     ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต10 (พังงา)  61/5 หมู่ 5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210    phangngacenter.10@gmail.com   095-6139313   076453336   แฟนเพจ