วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม และ ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้เดินทางไปยัง ด่านตรวจประมงระนอง เพื่อมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมเยี่ยมเยียนบุคลากรของด่านฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจประมงระนองและศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระนอง ให้การต้อนรับ จากนั้น ได้เดินทางไปยังจุดตรวจเรือประมงต่างประเทศ เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังขั้นตอนการปฎิบัติงาน ทั้งนี้ ได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม และ ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้เดินทางไปยัง ด่านตรวจประมงระนอง เพื่อมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมเยี่ยมเยียนบุคลากรของด่านฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจประมงระนองและศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระนอง ให้การต้อนรับ จากนั้น ได้เดินทางไปยังจุดตรวจเรือประมงต่างประเทศ เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังขั้นตอนการปฎิบัติงาน ทั้งนี้ ได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจป...  114   สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง และผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำเดือนสิงหาคม 2565   79  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 22 ธันวาคม ...  75  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง และผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2565   60  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 6 สิงหาคม 2...  57   วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการ...  51  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 14 ธันวาคม ...  51  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 4 ตุลาคม 2...  50  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 8 สิงหาคม 2...  49  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 7 สิงหาคม 2...  47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)

     ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต10 (พังงา)  61/5 หมู่ 5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210    phangngacenter.10@gmail.com   095-6139313   076453336   แฟนเพจ