อบรมเชิงปฏิบัติการ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)


อบรมเชิงปฏิบัติการ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


    ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพังงา(จุดตรวจเรือประมงส่วนย่อยบ้านน้ำเค็ม) ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง” เพื่อให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือประมงพาณิชย์ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการกรอกข้อมูลที่จำเป็นต้องบันทึก ให้ถูกต้องตรงตามเครื่องมือประมงแต่ละชนิด และให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง กฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง และผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2565   86   วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจป...  84  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 27 มิถุนายน...  76  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 10 มิถุนายน...  69  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 12 มิถุนายน...  65  วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหาร...  63  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 13 มิถุนายน...  62  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 11 มิถุนายน...  62  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 9 มิถุนายน ...  62  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 16 มิถุนายน...  62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)

     ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต10 (พังงา)  61/5 หมู่ 5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210    phangngacenter.10@gmail.com   095-6139313   076453336   แฟนเพจ