จัดประชุม/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)

จัดประชุม/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-11-20  |   ข่าววันที่: 2017-11-20 |  อ่าน: 486 ครั้ง
 

                   วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพังงา ร่วมกับ ทร.,กรมจัดหางานจังหวัดพังงา,กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดพังงา,และกรมเจ้าท่าจังหวัดพังงา ได้จัดประชุม/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ผู้เข้าร่วมการประชุม คือ ผู้ประกอบการเรือประมง ไต๋เรือ และผู้ได้รับมอบอำนาจในการแจ้งเข้าออกเรือประมง จำนวน 32 คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการส่งออกอาหารสัตวน้ำ (รายปี)  (215)   สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง และผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  (198)  รายงานการตรวจเรือประมงไทย ในพื้นที่คุระบุรี ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2564  (191)   วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่... (172)  สถิติปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า  (171)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ (รายเดือน)  (170)  วันที่ 3และ8 สิงหาคม 2564 นายประลอง ชนะภัย นักวิชาการประมงชำนาญการ ได้นำเนินกิจ... (168)  รายงานการตรวจเรือประมงไทย ในพื้นที่เกาะยาว ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2564  (154)  รายงานการตรวจเรือประมงไทย ในพื้นที่ท้ายเหมือง ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2564  (153)   เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) ได้ตรวจบูรณาก... (145)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)

     ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต10 (พังงา)  61/5 หมู่ 5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210