banner 04

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)


banner 04 

แบนเนอร์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง และผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำเดือนธันวาคม 2564   147   สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564   131  สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 2 ธันวาคม 2564   125  สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 21 ธันวาคม 2564   121  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง และผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   110  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 25 มกราคม 2...  104   ในเดือนธันวาคม 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) ได้เข้าป...  103  วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจป...  101  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 21 เมษายน ...  98  สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 29 ธันวาคม 2564   94

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)

     ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต10 (พังงา)  61/5 หมู่ 5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210    phangngacenter.10@gmail.com   095-6139313   076453336   แฟนเพจ