ด่านตรวจประมงกระบี่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้หรือค้าขายของร้านค้าปัจจัยการผลิตทางด้านประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย

 ด่านตรวจประมงกระบี่

ด่านตรวจประมงกระบี่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้หรือค้าขายของร้านค้าปัจจัยการผลิตทางด้านประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-12  |   ข่าววันที่: 2021-03-10 |  อ่าน: 116 ครั้ง
 

ในวันที่ 10 มี.ค.64 ดตป.กระบี่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้หรือค้าขายของร้านค้าปัจจัยการผลิตทางด้านประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย : นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมร้านค้าปัจจัยการผลิตทางด้านประมงในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างการรับรู้และ ประชาสัมพันธ์ร้านค้าปัจจัยการผลิตทางด้านประมง จำนวน 3 ร้าน เพื่อเน้นย้ำให้มีความเข้าใจ และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์น้ำและพรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการประมงภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐานทั้งนี้ผู้ประกอบ

การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ผู้ประกอบการมีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะอาหารสัตว์ และยาสัตว์มีทะเบียน อาหารสัตว์ยาสัตว์ไม่เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุ ฉลากและภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ฉีกขาดการจัดวางอาหารสัตว์ยาสัตว์ไม่วางใกล้กับสารเคมีหรือสารอันตราย ซึ่งจะทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ใช้อาหารสัตว์และยาสัตว์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานส่งผลให้ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 Tags

  •  บทความ
  • แนะนำหน่วยงาน ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกาศผู้ชนะจัดทำ ตรายาง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าจำนวน 2 งาน และงานทางด้านการสื่อสาร จำนวน 2 งาน ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า และงานทางด้านการสื่อสาร VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 จนท.สนธิฯตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ไม่พบการกระทำความผิด (มีคลิป).
  •  Hits 10 อันดับ
  • เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 พล.ร.ท.สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 3และคณะเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมให้นโยบายแก่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระ.. (1,257)  รับโอนข้าราชการ รวม 20 อัตรา.. (923) น.อ.ภริศวร์ วงษ์เพ็ญศรี อดีตหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ ส่งมอบงานให้แก่ น.อ. อาทิตย์ สุทธิธรรม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก.. (905) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงกระบี่ ประชุมชี้แจงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้าออกและการเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบกรณีมีคดีเกิดขึ้.. (762) แนะนำการใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Certification system (TFCC).. (735) "พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562".. (694) วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 คณะชุดสหวิชาชีพของ ศปมผ.นำโดย น.อ.กัมปนาท สังข์ทองจีน หัวหน้าชุด และผอ.ศจร.เขต 3 ภูเก็ต มาให้การอบรมการตรวจเรือเชิงคุณภาพตามคู่.. (628) ทรงพระเจริญ .. (626) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการแจ้งเข้าออกเรือประมงพาณิชย์.. (610) infographic 10 จุดใกล้ตัว ที่อาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวิธีการจัดการ.. (595)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่