ด่านตรวจประมงกระบี่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้หรือค้าขายของร้านค้าปัจจัยการผลิตทางด้านประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ด่านตรวจประมงกระบี่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้หรือค้าขายของร้านค้าปัจจัยการผลิตทางด้านประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย ในวันที่ 10 มี.ค.64 ดตป.กระบี่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้หรือค้าขายของร้านค้าปัจจัยการผลิตทางด้านประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย : นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมร้านค้าปัจจัยการผลิตทางด้านประมงในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างการรับรู้และ ประชาสัมพันธ์ร้านค้าปัจจัยการผลิตทางด้านประมง จำนวน 3 ร้าน เพื่อเน้นย้ำให้มีความเข้าใจ และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์น้ำและพรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการประมงภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐานทั้งนี้ผู้ประกอบ

การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ผู้ประกอบการมีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะอาหารสัตว์ และยาสัตว์มีทะเบียน อาหารสัตว์ยาสัตว์ไม่เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุ ฉลากและภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ฉีกขาดการจัดวางอาหารสัตว์ยาสัตว์ไม่วางใกล้กับสารเคมีหรือสารอันตราย ซึ่งจะทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ใช้อาหารสัตว์และยาสัตว์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานส่งผลให้ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ประจำเดือนพฤศจิกาย...  199   ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  156  สไลด์โชว์   150  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งสหโภชน์ สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร...  143  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  132  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   121  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   120  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  119  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  103  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  102

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ