ด่านตรวจประมงกระบี่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้หรือค้าขายของร้านค้าปัจจัยการผลิตทางด้านประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ด่านตรวจประมงกระบี่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้หรือค้าขายของร้านค้าปัจจัยการผลิตทางด้านประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย ในวันที่ 10 มี.ค.64 ดตป.กระบี่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้หรือค้าขายของร้านค้าปัจจัยการผลิตทางด้านประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย : นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมร้านค้าปัจจัยการผลิตทางด้านประมงในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างการรับรู้และ ประชาสัมพันธ์ร้านค้าปัจจัยการผลิตทางด้านประมง จำนวน 3 ร้าน เพื่อเน้นย้ำให้มีความเข้าใจ และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์น้ำและพรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการประมงภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐานทั้งนี้ผู้ประกอบ

การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ผู้ประกอบการมีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะอาหารสัตว์ และยาสัตว์มีทะเบียน อาหารสัตว์ยาสัตว์ไม่เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุ ฉลากและภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ฉีกขาดการจัดวางอาหารสัตว์ยาสัตว์ไม่วางใกล้กับสารเคมีหรือสารอันตราย ซึ่งจะทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ใช้อาหารสัตว์และยาสัตว์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานส่งผลให้ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  300   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   121  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   82  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  สไลโชว์ 2   75  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   69  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  67  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   65  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 1 มกราคม 2565   58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ