รับการตรวจประเมินจาก ชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (FIT

 ด่านตรวจประมงกระบี่


รับการตรวจประเมินจาก ชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (FIT วันที่ 2-3 มีนาคม 2564 นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ และนางณัฐธยาน์  คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่ให้การต้อนรับ และรับการตรวจประเมินจาก ชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (FIT) โดยมี น.อ.ดรณ์  ทิพนันท์เป็นหัวหน้าชุดฯ ร่วมกับผู้แทนจาก ปม. จท. กสร. กกจ. และองค์กรอิสระ โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ตอบข้อซักถาม รับฟังข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และสังเกตการณ์ตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และรักษามาตรฐานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการนำพาการประมงไทยก้าวไปสู่การประมงที่ยั่งยืน : ขอบคุณทุกคำแนะนำ ทุกข้อเสนอแนะจากชุด FIT

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ประจำเดือนพฤศจิกาย...  201   ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  158  สไลด์โชว์   152  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งสหโภชน์ สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร...  145  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  134  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   122  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   122  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  121  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  106  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  103

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ