รับการตรวจประเมินจาก ชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (FIT

 ด่านตรวจประมงกระบี่


รับการตรวจประเมินจาก ชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (FIT วันที่ 2-3 มีนาคม 2564 นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ และนางณัฐธยาน์  คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่ให้การต้อนรับ และรับการตรวจประเมินจาก ชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (FIT) โดยมี น.อ.ดรณ์  ทิพนันท์เป็นหัวหน้าชุดฯ ร่วมกับผู้แทนจาก ปม. จท. กสร. กกจ. และองค์กรอิสระ โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ตอบข้อซักถาม รับฟังข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และสังเกตการณ์ตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และรักษามาตรฐานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการนำพาการประมงไทยก้าวไปสู่การประมงที่ยั่งยืน : ขอบคุณทุกคำแนะนำ ทุกข้อเสนอแนะจากชุด FIT

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  303   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   123  สไลโชว์ 2   86  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   85  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   81  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   78  ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร และปัจจัยการผลิต   72  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  70  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ