วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเรื่องระบบความปลอดภัยสุขอนามัยและสวัสดิภาพของคนประจำเรือแก่ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ณ โรงแรม กระบี่ ฟร้อน เบย์ รีสอร์ท

 ด่านตรวจประมงกระบี่


วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเรื่องระบบความปลอดภัยสุขอนามัยและสวัสดิภาพของคนประจำเรือแก่ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ณ โรงแรม กระบี่ ฟร้อน เบย์ รีสอร์ท วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางณัฐธยาน์ คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือ ประมงกระบี่ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเรื่องระบบความปลอดภัยสุขอนามัยและสวัสดิภาพของคนประจำเรือแก่ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ณ โรงแรม กระบี่ ฟร้อน เบย์ รีสอร์ท จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ โ ดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงกระบี่ และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายการประมงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประมง รวมถึงแนวทางการปฎิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อลด และ ป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเสวนา ให้ความสนใจ และ มีข้อซักถามแนวทางการปฎิบัติกรณีต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  300   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   121  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   82  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  สไลโชว์ 2   79  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   72  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  70  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   65  ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร และปัจจัยการผลิต   59


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ