วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเรื่องระบบความปลอดภัยสุขอนามัยและสวัสดิภาพของคนประจำเรือแก่ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ณ โรงแรม กระบี่ ฟร้อน เบย์ รีสอร์ท

 ด่านตรวจประมงกระบี่


วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเรื่องระบบความปลอดภัยสุขอนามัยและสวัสดิภาพของคนประจำเรือแก่ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ณ โรงแรม กระบี่ ฟร้อน เบย์ รีสอร์ท วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางณัฐธยาน์ คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือ ประมงกระบี่ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเรื่องระบบความปลอดภัยสุขอนามัยและสวัสดิภาพของคนประจำเรือแก่ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ณ โรงแรม กระบี่ ฟร้อน เบย์ รีสอร์ท จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ โ ดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงกระบี่ และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายการประมงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประมง รวมถึงแนวทางการปฎิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อลด และ ป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเสวนา ให้ความสนใจ และ มีข้อซักถามแนวทางการปฎิบัติกรณีต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  161   สไลด์โชว์   153  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  137  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  130  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   125  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   124  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  118  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  104  ประกาศ  คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตร...  103  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   103

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ