ได้จัดกิจกรรม“พาไต๋ เยี่ยมศูนย์”

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ได้จัดกิจกรรม“พาไต๋ เยี่ยมศูนย์” 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 11 มีนาคม 2563ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงกระบี่ ได้จัดกิจกรรม“พาไต๋ เยี่ยมศูนย์” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงกระบี่  โดยกิจกรรมมีการให้ความรู้ข้อกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระบบติดตามเรือประมง การเขียนสมุดบันทึกการทำการประมง การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกลางทะเลของเรือประมง และจัดให้มีการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการให้ความรู้ ตลอดจนรับฟังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  162   สไลด์โชว์   155  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  137  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  137  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   126  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   125  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  119  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   104  ประชาสัมพันธ์ การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 14 ก...  103  นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต๙(สตูล) ตรวจเย...  99

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ