ได้จัดกิจกรรม“พาไต๋ เยี่ยมศูนย์”

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ได้จัดกิจกรรม“พาไต๋ เยี่ยมศูนย์” 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 11 มีนาคม 2563ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงกระบี่ ได้จัดกิจกรรม“พาไต๋ เยี่ยมศูนย์” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงกระบี่  โดยกิจกรรมมีการให้ความรู้ข้อกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระบบติดตามเรือประมง การเขียนสมุดบันทึกการทำการประมง การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกลางทะเลของเรือประมง และจัดให้มีการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการให้ความรู้ ตลอดจนรับฟังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  300   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   121  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   82  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  สไลโชว์ 2   75  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   69  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  67  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   65  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 1 มกราคม 2565   58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ