ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ นำนโยบาย "ประชาสัมพันธ์นำการจับกุม" มาปรับใช้ในการควบคุม กำกับ และเฝ้าระวังเรือประมงพาณิชย์ที่แจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือ

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ นำนโยบาย "ประชาสัมพันธ์นำการจับกุม" มาปรับใช้ในการควบคุม กำกับ และเฝ้าระวังเรือประมงพาณิชย์ที่แจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือ 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 19 พ.ย.2562 เวลา 13.00-15.00 น.นางณัฐธยาน์  คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ และนางสาวดวงฤดี คุ้นเคย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การแจ้งเข้า-ออกเรือประมง การเขียน และการส่งสมุดบันทึกการทำการประมงแก่เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือและเสมียน เพื่อทบทวนระเบียบ กฏหมายและแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ได้ตอบและอธิบายข้อซักถาม วิธีการปฏิบัติกรณีต่างๆ จากผู้เข้าประชุม ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ มีผู้เข้าร่วมประชุม 27 คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  301   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   121  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   83  สไลโชว์ 2   82  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   74  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  70  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   66  ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร และปัจจัยการผลิต   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ