ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ นำนโยบาย "ประชาสัมพันธ์นำการจับกุม" มาปรับใช้ในการควบคุม กำกับ และเฝ้าระวังเรือประมงพาณิชย์ที่แจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือ

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ นำนโยบาย "ประชาสัมพันธ์นำการจับกุม" มาปรับใช้ในการควบคุม กำกับ และเฝ้าระวังเรือประมงพาณิชย์ที่แจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือ 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 19 พ.ย.2562 เวลา 13.00-15.00 น.นางณัฐธยาน์  คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ และนางสาวดวงฤดี คุ้นเคย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การแจ้งเข้า-ออกเรือประมง การเขียน และการส่งสมุดบันทึกการทำการประมงแก่เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือและเสมียน เพื่อทบทวนระเบียบ กฏหมายและแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ได้ตอบและอธิบายข้อซักถาม วิธีการปฏิบัติกรณีต่างๆ จากผู้เข้าประชุม ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ มีผู้เข้าร่วมประชุม 27 คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  162   สไลด์โชว์   155  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  137  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  137  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   126  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   125  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  119  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   104  ประชาสัมพันธ์ การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 14 ก...  103  นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต๙(สตูล) ตรวจเย...  99

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ