เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 93 ปีและวันประมงแห่งชาติ

 ด่านตรวจประมงกระบี่


เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 93 ปีและวันประมงแห่งชาติ 

ประชาสัมพันธ์


              ในวันที่ 20 กันยายน 2562 นางสาวดวงฤดี คุ้นเคย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายพัทธเมศวร์  ช่างชุม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 93 ปีและวันประมงแห่งชาติในการนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมรณรงค์ให้พี่น้องชาวประมงตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ พร้อมมอบโจทย์สำคัญให้กรมประมงหาแนวทางแก้ไขปัญหาประมงที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบกฎIUU ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  161   สไลด์โชว์   153  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  137  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  130  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   125  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   124  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  118  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  104  ประกาศ  คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตร...  103  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   103

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ